<< >>

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“ (Matouš 19,23–26)

Poté, co se bohatý mládenec odvrací od Ježíše a jeho požadavku úplného odevzdání, říká Ježíš svým učedníkům, že „bohatý těžko vejde do království nebeského“, a použije přirovnání k velbloudovi, jenž by měl projít uchem jehly.
Toto přirovnání k velbloudovi, který má projít uchem jehly, má několik zajímavých výkladů. Jeden z nich se drží toho, že tehdejší opevněná města měla dvě brány. Jednou z nich byla hlavní brána, skrze níž proudil veškerý pouliční ruch. Kromě ní bývala často ve zdi, která město obklopovala, ještě jedna brána – malá a nízká. Když byla hlavní brána uzavřena, jediný průchod do města umožňovala malá brána, skrze niž mohl dospělý člověk stěží projít vzpřímený. Této malé bráně se říkalo „ucho jehly“. Není ani třeba dodávat, že bylo-li poměrně obtížné i pro člověka, aby se protáhl dovnitř, tím spíše pro velblouda, jenž byl v Palestině největším zvířetem.
Podle tohoto ne zcela pravděpodobného výkladu bylo tedy pro velblouda velmi obtížné protáhnout se branou – nebylo to ale nemožné, pokud by vyvinul značné úsilí. Taková analogie by ovšem znamenala, že bohatý člověk může vejít do království nebeského, když na tom bude dostatečně tvrdě pracovat.
To ale Ježíš rozhodně neměl na mysli. Ilustrací velblouda a ucha jehly neříká, že se jedná o obtížný úkol, ale že je to nemožné – stejně nemožné jako pro největší zvíře projít nejmenší škvírou.
Tato slova vyvedla učedníky z míry. Podobně jako další Židé vnímali bohatství jako známku Božího požehnání. Kdo vůbec může vejít do Božího království, když je to nemožné i pro požehnané bohaté lidi?
„U lidí je to nemožné,“ odpovídá Ježíš, „ale u Boha je možné všecko.“ Těmito slovy si Ježíš připravuje půdu pro své podobenství o Boží milosti u Matouše 20.

Bože, pomoz mi, abych se vzdal svých mylných představ o Tvém království, včetně těch, jež souvisí s tím, co je u mne nemožné, ale s Tvojí milostí možné.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. července 2019 Zamyšlení