<< >>

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.

Jeremjáš 33‚3

Mnozí křesťané tvrdí, že věří v Boha, ale nevěnují mu svůj čas. Když se poprvé setkali s Ježíšem, jejich modlitební život byl živý a aktivní, ale časem klesl téměř na nulu. Zdůvodňují to tím, že nemají čas. Nejběžnějším důvodem, proč se více nemodlí, je to, že nevěří, že je Bůh slyší nebo že odpovídá na jejich modlitby. Mnozí z nich to dokonce prožili, neboť jejich modlitby nebyly zodpovězeny přesně tehdy a tak, jak to chtěli. Pokud není modlitba zodpovězena žádaným způsobem a v požadovaném časovém rámci, nastoupí frustrace a modlitba se považuje za nesmyslné cvičení. Někteří se dokonce na Boha zlobí! Jak smutná je modlitba, která je jen nástrojem k získání věcí a naplňování vlastních tužeb. Skutečným účelem modlitby je zažít intimní vztah s Ježíšem a poznat ho jako osobního Spasitele. Modlitba je naše přímé spojení s Jediným, který nám může dát skutečnou radost a štěstí. Někteří se mohou ptát: „Proč se mám modlit, když Bůh zná moje myšlenky?“ Odpověď zní: Ano, Bůh zná naše myšlenky, ale odpovídá na naše modlitby! Stále platí, že Bůh nám toho nemůže dát bez naší modlitby tolik, co nám může poskytnout jako odpověď na naši modlitbu.

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

Žalmy 145‚18

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 4. května 2021 Zamyšlení