<< >>

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efezským 4‚31.32

Bůh nás stvořil ke svému obrazu a dal nám možnost vyjádřit své pocity, když čelíme různým životním situacím. Smějeme se a cítíme vzrušení i radost, když se děje něco úžasného, a naopak jsme smutní, když přijde zklamání nebo čelíme ztrátě. Být smutný neznamená, že nevěříme Bohu – znamená to jen, že vyjadřujeme lidské emoce, které nám Bůh při stvoření dal. Mnozí si myslí, že hněv nemá v křesťanském životě místo, ale i Kristus projevil hněv, když byl zde na zemi. Pamatujete si jeho reakci na penězoměnce v chrámu? Není hříchem cítit hněv, protože je to normální reakce na nespravedlnost. To nejdůležitější je, jak emoce vyjadřujeme a řešíme. Pokud hněvu umožníme, aby se jako zášť zabydlel v našich srdcích, a vztek se vymkne kontrole, pak vznikne obrovský problém – ničí nejen naše vlastní duše, ale poškozuje i ostatní. Nejlepším způsobem, jak zvládnout hněv, je určit příčinu, vzepřít se proti ní a požádat Boha, aby nám ji pomohl kontrolovat! Bible nám poskytuje moudré rady:
„Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha“ (Žalmy 4‚5).
Všichni se můžeme těšit z vítězství v Ježíši tím, že předáme Bohu kontrolu nad našimi srdci, životy, a ano, dokonce i nad vztekem!

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.

List Jakubův 1‚19.20

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 10. června 2021 Zamyšlení